Forsikring

Vores forsikring dækker dine ting

Flyt dit gods med branchens bedste forsikringsdækning

Vores rolle er at bringe dine genstande og dit gods trygt fra A til B. Men hvad gør vi for at sikre dig, når uheldet er ude? Læs om vores tiltag for at kvalitetssikre vores transport, og forsikre dit gods, så du trygt kan bruge os til at flytte hvad som helst.

Kvalitetsstyringssystem sikrer kvaliteten af din transport

For at leve op til vores høje standarder har vi siden 1993 haft vores eget kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at den gældende lovgivning altid bliver overholdt og at alle vognmænd har de nødvendige tilladelser, beviser, attester, certifikater og forsikringspapirer. Det mener vi nemlig er en vigtig del af enhver transport.

Det sker, hvis uheldet er ude:

Er uheldet – mod forventning – ude, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring for erstatningspligtige skader, sket under færdselsloven. For erstatningspligtige skader, der ikke hører under færdselsloven, har vi tegnet en særlig fragtansvarsforsikring, som sikrer dit gods udover de, i CMR-konventionen, gældende regler.

Vi forpligtiger os således til følgende erstatningsansvar:

Vores erstatningsansvar

 • Gods - Max. 3.300.000 kr. pr. transport.

 • Erhvervsansvar - Max. 2.000.000 kr. pr. skade.

 • Særligt gods
  • Vin, tobak og spiritus: Max. 80.000 kr. (inkl. told og afgifter) pr. transport. Derudover dækker din egen transportforsikring.
  • Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende: Max. 40.000 kr. pr. genstand og max. 500.000 kr. pr. transport.
  • Flyttegods: Max. 2.000.000 kr. pr. flytteopgave.

Særlige værdier & eget ansvar

Bemærk at forsikringen ikke dækker følgeskader. Hvis en skade eller ulykke forsinker eller forhindrer en produktion eller lignende hændelseskæde, så dækker Mini Trans forsikring ikke eventuelle omkostninger i forbindelse hermed. Forsikringen dækker skaden på godset, og i visse tilfælde fysisk skade på emner i fysisk berøring med godset i skadesøjeblikket. (Under gældende bestemmelser)

Bemærk at forsikringen ikke dækker skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Dækker kun egenhændig transport

Bemærk  at forsikringer kun dækker, hvis det egenhændigt er os, der håndterer det transporterede gods. Herudover er det vigtigt, at vi forud for en transport orienteres, hvis vi skal fragte skrøbeligt gods.

Supplerende forsikringer

Ligger du inde med gods, der stiller særlige krav til forsikringen? Så tegner vi gerne en forsikringsudvidelse, der sikrer dit gods den bedste dækning.

Forsikring ifm. internationale transporter

Vi udfører internationale transporter i henhold til CMR-konventionen. Her ligger erstatningsbeløbet p.t. på 8,33 SDR/kg.

Skadesanmeldelse

Synlige skader skal anmeldes omgående. Ikke synlige skader skal anmeldes senest 8 dage efter transporten og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport.

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål til vores forsikringer eller gerne vil lave en særaftale, er du velkommen til at kontakte os på telefon 42424242.

Beregn din pris

Vælg rute

Vælg afhentningstidspunkt

Vi afhenter dit gods i det valgte tidsrum

2-timers interval fra det valgte tidspunkt

Afhentningstidspunkt skal overholde disse regler:
 • Tidligst om 15 minutter
 • Tidligst kl 06:00 på hverdage, kl 09:00 om lørdagen og kl 10:00 om søndagen
 • Senest kl 20:00 på alle dage
 • Vi kører også på andre tidspunkter, lav en aftale på 4x42 inden kl 15:00